play to change 

אודות ערכת הקלפים - לקניית הערכה 

 

משחק האימון Play to Change הוא כלי לאימון אישי וארגוני
פרי פיתוח של "c-service" ייעוץ והדרכה. המשחק מבוסס על חמש עשרה שנות מחקר וניסיון בתהליכי שינוי, ייעוץ והנחייה לארגונים מובילים בתחומם. ערכת הקלפים מתאימה לכל ארגון – לפני תהליך שינוי, במהלכו או אחריו.

הערכה משמשת כלי הדרכה יעיל לכל מנהל במגוון פעילויות יומיומיות, וביניהן: ישיבות צוות, שיחות משוב, מפגשים חברתיים, קורסים וסדנאות. 
הקלפים מאפשרים למשתתפים לחשוב מחוץ לקופסה, למסד ערכים חדשים – הן אישיים הן ברמת הארגון, להרהר בתרבות הארגון הנוכחית או לדון בסוגיה אישית או מוסדית, כל זאת דרך משחק מעורר מחשבה ורגש.
עוד על מפתחי הערכה 

 

ערכת המשחק מכילה;

75 קלפי תמונה ומילה, 35 קלפי מילות התהליך, ספר הדרכה מפורט, תיק נשיאה. לקניית הערכה 

 

דוגמאות לפריסה ופעילות ארגונית