סיום קורס הכשרת מדריכי שירות פנימיים בחברת דו-אלון 2008

וועידת התיירות 2008

פעילות סדנאית 2009

מכללת ספיר - קורס ניהול השירות הרצאות בנושא מהפיכת שירות

פעילות סדנאית - משחקי שירות

פעילות סדנאית - משחקי שירות