top of page

הרצאות עד 90 דקות - לימי עיון פנים ארגוניים או לקהל הרחב במסגרת כנסים 

כל ההרצאות ב- C-service ניתנות במסגרת הרצאה בודדת ובמסגרת כנסים המוקדשים לשירות, והן מיועדות לכל קשת העיסוקים בארגון שבין נציגי השירות לבין ההנהלה הבכירה. כולן סובבות סביב נושאי המצוינות בשירות תוך השלכתו על מאפיינים ארגוניים נוספים כדוגמת: מכירות, המשאב האנושי בשירות, מיומנויות ניהול, גביית חובות ועוד.ניתן לשלב בין כמה נושאים. כל ההרצאות בנות 90 דקות. בכל אחד מהנושאים האמורים ניתן לקבל הרחבה נושאית במידה לכשיידרש.

bottom of page