top of page

מהפיכה ביכולת החיזוי לעזיבת עובדים במוקדי שירות TRM – Turnover Reduction Management. 

מערכת מיון עובדים מתקדמות הוטמעו בשנים האחרונות במחלקות HR בארגונים עסקיים וציבוריים באירופה ובארה"ב. מערכות מיון אלו מתבססות על נתונים אישיים ודמוגרפים של המועמדים ועל אלגוריתמים  סטטיסטיים. המערכות קרויות  PEOPLE ANALITICS . מטרת מערכות אלו, לחזות, על פי הנתונים השונים, הכוללים נתונים אישיים ודמוגרפים של המועמד, את הצלחתו בתפקיד, הסיכוי שיסיים את התואר האקדמי באוניברסיטה או את כושר הישרדותו כאשר מדובר במוקדי שירות לקוחות. 


נשאלת השאלה, מדוע חשוב לחזות את משך ההישרדות של עובדים במוקדי שירות ? במוקדי שירות בעולם, ובמיוחד בארץ, קיימת תחלופה רבה מאד של עובדים. עלות התחלופה גבוהה מאד. לדוגמא, במוקד שירות של  500 עובדים, בתחלופה ממוצעת של 12 חודשים  לעובד. עלות התחלופה היא כ- 10 מיליון ₪ בשנה ( ההערכה הינה שתחלופת עובד עולה לארגון  כ 20,000 ש"ח הכוללים פרסום מודעות, תהליכי גיוס , הדרכה וחוסר יעילות בתקופה הראשונה של עבודת העובד החדש.) כל שיטה שתצליח לצמצם את אחוז התחלופה אפילו באחוזים בודדים תביא לחיסכון של מאות אלפי שקלים בשנה לארגון .


כיצד אפשר לחזות את שרידות העובד?
נתונים אישיים ונתונים דמוגרפים הם נתונים שאנו יכולים לקבל בשלב המועמדות של העובד: מקום מגורים, השכלה, גיל, מצב משפחתי. מרחק ממקום העבודה ועוד. אם נוסיף לכך נתונים נוספים כגון ניסיון קודם בעבודה ועוד. נוכל לקבל עולם נתונים רחב הן על המועמדים והן על העובדים הקיימים ( BIG DATA )
במערכות גיוס בעולם נמצא כי ניתן לחזות את  סיכויי הישרדות בתפקיד על פי נתונים דמוגרפים. האם בישראל זה אפשרי? מערכת  TRM בבעלותם של  יגאל קשטן ואריאל קנת ביצעה לאחרונה ניתוח סטטיסטי על נתונים דמוגרפים ואישיים של 1500 עובדים שגויסו בחמש השנים האחרונות למוקד שירות ישראלי גדול. התברר כי  התמקדות במועמדים עם נתונים אישיים ודמוגרפים מסוג מסוים יכולה להכפיל את סיכויי ההישרדות  שלהם בתפקיד לעומת מועמדים  עם בעלי נתונים אישיים ודמוגרפים אחרים. מכאן נוספו מודולים נוספים למערכת TRM המאפשרת למחלקות הגיוס בארגון שימוש בכלי גיוס נוסף, מתקדם וחדשני המעניק נקודת מבט סטטיסטית ( בנוסף לראיונות ולמבחנים ) לגבי ההחלטה את מי מהמועמדים לגייס.


מערכת ה- TRM מערכת ה- TRM  הינה מערכת דינמית בעלת אלגוריתם סטטיסטי הלומדת ומעדכנת את החיזוי שלה על פי העובדים המגויסים והעוזבים ב- REAL TIME. כמו כן הנתונים הדמוגרפים נקבעים על פי זמינות הנתונים בארגון ועל רצון הארגון להסתמך על נתונים דמוגרפים מלאים או חלקיים בכדי לא ליצור העדפות לא הוגנות. התוכנה הינה כלי יעיל וקל לשימוש לכל מגייס שיכול להזין את נתוני המועמד ולקבל ניבוי על הצלחתו בהתבסס על נתוני העובדים הקיימים בארגונו.

המנוע הסטטיסטי
מערכת ה – TRM  משלבת את האלגוריתמים האנליטיים המתקדמים ביותר בעולם ה – Real Time Predictive Analytics   הכוללים בין היתר Design of Experiment , Multivariate logistic regression  ,  Desirability model and profiler ועוד.  מנוע ואלגוריתמיים אלו אשר מחושבים מאחורי הקלעים מאפשרים למשתמש בלחיצת כפתור לקבל חיזוי לגבי המועמד וכיצד הוא עומד ביחס לשאר המועמדים . השימוש הדינמי ובזמן אמת (ההחלטה האם לקבל את המועמד)  מאפשר למערכת ללמוד ולהשתנות במשך הזמן .

 האם המערכת מתאימה   TRM מתאימה למוקד שלכם ? 


1.    בארגון שלכם קיימים נתוני עובדים בסיסיים כגון: מקום מגורים, השכלה, ותק, גיל וכו'.
2.    הארגון שלכם קולט בשנה לפחות 100 עובדים חדשים.
3.    במסגרת הרצת פיילוט של מערכת TRM על קובץ העובדים מתגלה שונות משמעותית בותק של עובדים בעלי נתונים  דמוגרפים ואישיים שונים.

bottom of page